Categorie TimeChimp

Realtime rapportage met omzetgegevens vanuit TimeChimp

Realtime rapportage met omzetgegevens vanuit TimeChimp

BrixBee Dashboards worden gekoppeld met verschillende applicaties. Hierdoor heb je per applicatie een een compleet overzicht van stuurinformatie, actueel en actiegericht. Zo koppelen we ook met TimeChimp. En aan die koppeling hebben we recentelijk nieuwe rapportages toegevoegd. De nieuwe functionaliteiten…